LPEU/2022/616 COM(2022)536 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v regionálnom riadiacom výbore Dopravného spoločenstva, pokiaľ ide o revíziu rokovacieho poriadku regionálneho riadiaceho výboru, služobného poriadku a zavedenie rokovacieho poriadku zmierovacieho výboru a pravidiel urovnávania sporov pre stály sekretariát Dopravného spoločenstva

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)536
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/616
Dátum ukončenia procesu: 26.10.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.10.2022
Ukončenie štádia: 21.10.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.10.2022
Ukončenie štádia: 25.10.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 25.10.2022
Ukončenie štádia: 26.10.2022