LPEU/2022/599 COM(2022)665 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť pomoc Nemecku, Belgicku, Holandsku, Rakúsku, Luxembursku, Španielsku a Grécku v nadväznosti na ...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)665
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/599
Dátum ukončenia procesu: 22.11.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.10.2022
Ukončenie štádia: 26.10.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 26.10.2022
Ukončenie štádia: 27.10.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 27.10.2022
Ukončenie štádia: 22.11.2022