LPEU/2022/588 COM(2022)520 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Bulharsku povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 287 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)520
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/588
Dátum ukončenia procesu: 10.11.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.10.2022
Ukončenie štádia: 13.10.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.10.2022
Ukončenie štádia: 20.10.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 09.11.2022
Ukončenie štádia: 10.11.2022