LPEU/2022/585 COM(2022)730 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o vykonávaní a presadzovaní obchodných dohôd EÚ

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)730
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/585
Dátum ukončenia procesu: 19.10.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 11.10.2022
Ukončenie štádia: 11.10.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.10.2022
Ukončenie štádia: 17.10.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 17.10.2022
Ukončenie štádia: 19.10.2022