LPEU/2022/58 COM(2022)33 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore EHP k zmene prílohy IV (Energetika) k Dohode o EHP (Smernica o energetickej hospodárnosti budov)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)33
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spolugestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/58
Dátum ukončenia procesu: 28.02.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 02.02.2022
Ukončenie štádia: 02.02.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.02.2022
Ukončenie štádia: 04.02.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 04.02.2022
Ukončenie štádia: 28.02.2022