LPEU/2022/579 JOIN(2022)53 SPOLOČNÉ OZNÁMENIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Akčný plán pre mládež (YAP) v rámci vonkajšej činnosti EÚ na roky 2022 – 2027 Podpora zmysluplnej účasti mládeže a posilnenie jej postavenia vo vonkajšej či...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: JOIN(2022)53
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: S návrhom gestorstva súhlasíme, navrhujeme doplnenie spolugestora - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR z dôvodu, že predmetný dokument sa taktiež dotýka témy vonkajšej činnosti EÚ.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/579
Dátum ukončenia procesu: 06.11.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.10.2022
Ukončenie štádia: 11.10.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.10.2022
Ukončenie štádia: 17.10.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 17.10.2022
Ukončenie štádia: 17.10.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.10.2022
Ukončenie štádia: 17.10.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.10.2022
Ukončenie štádia: 20.10.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 20.10.2022
Ukončenie štádia: 06.11.2022