LPEU/2022/577 COM(2022)501 Návrh ROZHODNUTIE RADY o finančných príspevkoch, ktoré majú uhradiť zmluvné strany Európskeho rozvojového fondu na financovanie tohto fondu, ktorým sa určuje strop na rok 2024, ročná suma na rok 2023, suma prvej splátky na rok 2023 a orientačná a nezáväzná prognóza očakávaných ročných súm príspevkov na roky 2025 a 2026

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)501
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/577
Dátum ukončenia procesu: 21.10.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.10.2022
Ukončenie štádia: 05.10.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.10.2022
Ukončenie štádia: 14.10.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 14.10.2022
Ukončenie štádia: 21.10.2022