LPEU/2022/573 COM(2022)523 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE, AKO AJ ČLENSKÝM ŠTÁTOM o dohode medzi členskými štátmi, Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu o výklade Zmluvy o energetickej charte

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)523
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/573

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.10.2022
Ukončenie štádia: 19.10.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.10.2022
Ukončenie štádia: 20.10.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 20.10.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)