LPEU/2022/570 COM(2022)503 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o výnimočných obchodných opatreniach pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pridruženia (kodifikované znenie)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)503
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/570
Dátum ukončenia procesu: 28.10.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.10.2022
Ukončenie štádia: 05.10.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.10.2022
Ukončenie štádia: 14.10.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 14.10.2022
Ukončenie štádia: 28.10.2022