LPEU/2022/563 COM(2022)495 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o zodpovednosti za chybné výrobky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)495
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/563
Dátum začiatku MPK: 20.04.2023
Dátum konca MPK: 04.05.2023
Dátum ukončenia procesu: 19.05.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.09.2022
Ukončenie štádia: 17.10.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.10.2022
Ukončenie štádia: 20.10.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 21.12.2022
Ukončenie štádia: 20.04.2023
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.04.2023
Ukončenie štádia: 05.05.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 05.05.2023
Ukončenie štádia: 19.05.2023