LPEU/2022/561 COM(2022)488 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o práci pre budúcnosť bez azbestu: európsky prístup k riešeniu zdravotných rizík spojených s azbe...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)488
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/561

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.09.2022
Ukončenie štádia: 18.10.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.10.2022
Ukončenie štádia: 20.10.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 20.10.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)