LPEU/2022/555 COM(2022)490 Návrh ODPORÚČANIE RADY týkajúce sa primeraného minimálneho príjmu zabezpečujúceho aktívne začlenenie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)490
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/555
Dátum ukončenia procesu: 16.11.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.09.2022
Ukončenie štádia: 21.10.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.10.2022
Ukončenie štádia: 25.10.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 25.10.2022
Ukončenie štádia: 16.11.2022