LPEU/2022/551 COM(2022)484 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v regionálnom riadiacom výbore Dopravného spoločenstva, pokiaľ ide o prijatie rozpočtu Dopravného spoločenstva na rok 2023

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)484
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/551
Dátum ukončenia procesu: 05.10.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.09.2022
Ukončenie štádia: 28.09.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.09.2022
Ukončenie štádia: 29.09.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 29.09.2022
Ukončenie štádia: 05.10.2022