LPEU/2022/550 COM(2022)482 SPRÁVA KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU 33. výročná správa o ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom – 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)482
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/550
Dátum ukončenia procesu: 19.12.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.09.2022
Ukončenie štádia: 11.10.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.10.2022
Ukončenie štádia: 17.10.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 17.10.2022
Ukončenie štádia: 19.12.2022