LPEU/2022/548 COM(2022)481 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE A EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU O UPLATŇOVANÍ SMERNICE O TRANSPARENTNOSTI JEDNOTNÉHO TRHU V ROKOCH 2016 AŽ 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)481
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/548

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.09.2022
Ukončenie štádia: 24.09.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 24.09.2022
Ukončenie štádia: 26.09.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 26.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)