LPEU/2022/546 COM(2022)491 Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Severomacedónskou republikou týkajúcej sa operačných činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Se...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)491
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/546
Dátum ukončenia procesu: 03.11.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.09.2022
Ukončenie štádia: 29.09.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.09.2022
Ukončenie štádia: 03.10.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 03.10.2022
Ukončenie štádia: 03.11.2022