LPEU/2022/545 COM(2022)471 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícií, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore zriadenom Dohodou medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Faerských ostrovov na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku Spoločného výboru ES – Faerské ostrovy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)471
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/545
Dátum ukončenia procesu: 28.09.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.09.2022
Ukončenie štádia: 23.09.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.09.2022
Ukončenie štádia: 26.09.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 26.09.2022
Ukončenie štádia: 28.09.2022