LPEU/2022/544 COM(2022)472 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať vo Výbore pre obchod zriadenom Dohodou o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku Výboru pre obchod

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)472
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/544
Dátum ukončenia procesu: 26.09.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.09.2022
Ukončenie štádia: 20.09.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 20.09.2022
Ukončenie štádia: 26.09.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 26.09.2022
Ukončenie štádia: 26.09.2022