LPEU/2022/523 COM(2022)455 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie, pokiaľ ide o rozhodnutie účastníkov dohody o štátom podporovaných vývozných úveroch rozšíriť rozsah pôsobnosti Sektorového dohovoru o vývozných úveroch na projekty v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu a vodného hospodárstva

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)455
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/523
Dátum ukončenia procesu: 14.10.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 15.09.2022
Ukončenie štádia: 19.09.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.09.2022
Ukončenie štádia: 26.09.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 26.09.2022
Ukončenie štádia: 14.10.2022