LPEU/2022/518 JOIN(2022)21 Spoločný návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: JOIN(2022)21
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/518
Dátum ukončenia procesu: 20.09.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.09.2022
Ukončenie štádia: 14.09.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 14.09.2022
Ukončenie štádia: 19.09.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 19.09.2022
Ukončenie štádia: 20.09.2022