LPEU/2022/517 COM(2022)449 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE 15. FINANČNÁ SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE O EURÓPSKOM POĽNOHOSPODÁRSKOM ZÁRUČNOM FONDE ROZPOČTOVÝ ROK 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)449
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/517
Dátum ukončenia procesu: 27.09.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.09.2022
Ukončenie štádia: 12.09.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.09.2022
Ukončenie štádia: 19.09.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 19.09.2022
Ukončenie štádia: 27.09.2022