LPEU/2022/514 COM(2022)451 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na 19. zasadaní konferencie zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)451
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/514
Dátum ukončenia procesu: 03.11.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 09.09.2022
Ukončenie štádia: 29.09.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.09.2022
Ukončenie štádia: 03.10.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 03.11.2022
Ukončenie štádia: 03.11.2022