LPEU/2022/512 COM(2022)447 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE 15. FINANČNÁ SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE O EURÓPSKOM POĽNOHOSPODÁRSKOM FONDE PRE ROZVOJ VIDIEKA (EPFRV) ROZPOČTOVÝ ROK 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)447
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/512

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 09.09.2022
Ukončenie štádia: 09.09.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.09.2022
Ukončenie štádia: 19.09.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)