LPEU/2022/506 C(2022)6108 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE o žiadosti o registráciu európskej iniciatívy občanov s názvom „Každý európsky dom vybavený fotovoltickými panelmi s výkonom 1 kW a veternými turbínami s výkonom 0,6 kW s využitím financovania z prostriedkov Únie len prostredníctvom obcí“ podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/788

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: C(2022)6108
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/506

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.09.2022
Ukončenie štádia: 08.09.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.09.2022
Ukončenie štádia: 14.09.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 14.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)