LPEU/2022/503 COM(2022)438 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov 2022 Zvrat vývoja vďaka dodržiavaniu environmentálnych právnych predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)438
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Navrhujeme doplniť ako spolugestora MIRRI SR.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/503
Dátum ukončenia procesu: 07.10.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.09.2022
Ukončenie štádia: 09.09.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.09.2022
Ukončenie štádia: 14.09.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 14.09.2022
Ukončenie štádia: 21.09.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.09.2022
Ukončenie štádia: 21.09.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.09.2022
Ukončenie štádia: 26.09.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 26.09.2022
Ukončenie štádia: 27.09.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 27.09.2022
Ukončenie štádia: 29.09.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.09.2022
Ukončenie štádia: 29.09.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 29.09.2022
Ukončenie štádia: 07.10.2022