LPEU/2022/501 COM(2022)661 Návrh ROZHODNUTIE RADY o úplnom pozastavení uplatňovania Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ruskou federáciou o zjednodušení postupu pri vydávaní víz občanom Európskej únie a Ruskej federácie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)661
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/501
Dátum ukončenia procesu: 30.09.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 06.09.2022
Ukončenie štádia: 07.09.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.09.2022
Ukončenie štádia: 19.09.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 19.09.2022
Ukončenie štádia: 30.09.2022