LPEU/2022/50 COM(2022)37 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o poskytnutí makrofinančnej pomoci Ukrajine

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)37
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/50
Dátum začiatku MPK: 03.03.2022
Dátum konca MPK: 16.03.2022
Dátum ukončenia procesu: 18.03.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 01.02.2022
Ukončenie štádia: 10.02.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.02.2022
Ukončenie štádia: 11.02.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 11.02.2022
Ukončenie štádia: 03.03.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 03.03.2022
Ukončenie štádia: 17.03.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 17.03.2022
Ukončenie štádia: 18.03.2022