LPEU/2022/497 COM(2022)452 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Reakcia EÚ na COVID-19: príprava na jeseň a zimu 2023

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)452
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/497

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 02.09.2022
Ukončenie štádia: 27.09.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 27.09.2022
Ukončenie štádia: 29.09.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 29.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)