LPEU/2022/491 *COM(2022)429 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) 2020/1706, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité produkty rybárstva na obdobie rokov 2021 – 2023 a stanovuje sa ich správa

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)429
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Momentálne sa vedie gestorský spor ohľadne tohto návrhu, ktorý rieši práve prebiehajúce zasadnutie Komisie pre európske záležitosti.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/491
Dátum ukončenia procesu: 18.10.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 31.08.2022
Ukončenie štádia: 31.08.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 31.08.2022
Ukončenie štádia: 07.09.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 07.09.2022
Ukončenie štádia: 07.09.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.09.2022
Ukončenie štádia: 07.09.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 07.09.2022
Ukončenie štádia: 14.09.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 14.09.2022
Ukončenie štádia: 21.09.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 21.09.2022
Ukončenie štádia: 21.09.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 21.09.2022
Ukončenie štádia: 18.10.2022