LPEU/2022/490 COM(2022)428 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v spoločnom výbore EÚ – CTC zriadenom Dohovorom o spoločnom tranzitnom režime z 20. mája 1987, pokiaľ ide o zmeny uvedeného dohovoru

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)428
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky nesúhlasí s gestorstvom predmetného materiálu, keďže právnym základom je článok 207 ZFEÚ, ktorý sa týka Spoločnej obchodnej politiky. Ako gestora predmetného návrhu navrhujeme Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/490
Dátum ukončenia procesu: 03.10.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 31.08.2022
Ukončenie štádia: 31.08.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 31.08.2022
Ukončenie štádia: 07.09.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 07.09.2022
Ukončenie štádia: 07.09.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.09.2022
Ukončenie štádia: 13.09.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.09.2022
Ukončenie štádia: 13.09.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.09.2022
Ukončenie štádia: 14.09.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 14.09.2022
Ukončenie štádia: 03.10.2022