LPEU/2022/49 COM(2022)81 NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 1 K VŠEOBECNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2022, ktorým sa zahŕňa vplyv úpravy viacročného finančného rámca v súlade s článkom 7 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093, ktorým sa stanovuje ...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)81
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/49
Dátum ukončenia procesu: 18.02.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.01.2022
Ukončenie štádia: 31.01.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 31.01.2022
Ukončenie štádia: 01.02.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 01.02.2022
Ukončenie štádia: 18.02.2022