LPEU/2022/486 COM(2022)417 SPRÁVA KOMISIE Výročná správa Európskej komisie o bezpečnosti operácií prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori za rok 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)417
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/486
Dátum ukončenia procesu: 20.09.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 26.08.2022
Ukončenie štádia: 30.08.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.08.2022
Ukončenie štádia: 07.09.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 07.09.2022
Ukončenie štádia: 20.09.2022