LPEU/2022/48 COM(2022)80 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Úprava viacročného finančného rámca v súlade s článkom 7 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 20...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)80
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spolugestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/48
Dátum ukončenia procesu: 28.02.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.01.2022
Ukončenie štádia: 01.02.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 01.02.2022
Ukončenie štádia: 01.02.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 01.02.2022
Ukončenie štádia: 28.02.2022