LPEU/2022/476 COM(2022)398 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Švédsku v súlade s článkom 19 smernice 2003/96/ES povoľuje uplatňovať znížené sadzby spotrebnej dane na benzín, neoznačený plynový olej a ekvivalentné palivá používané ako motorové palivá

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)398
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/476

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.08.2022
Ukončenie štádia: 22.08.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.08.2022
Ukončenie štádia: 07.09.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 07.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 07.09.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)