LPEU/2022/470 COM(2022)402 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore pre zemepisné označenia zriadenom dohodou o ochrane zemepisných označení medzi Európskou úniou a Čínskou ľudovou republikou

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)402
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/470
Dátum ukončenia procesu: 13.09.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 18.08.2022
Ukončenie štádia: 18.08.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.08.2022
Ukončenie štádia: 22.08.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 22.08.2022
Ukončenie štádia: 13.09.2022