LPEU/2022/47 COM(2022)28 Európske vyhlásenie o digitálnych právach a zásadách v digitálnom desaťročí

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)28
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Gestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/47
Dátum začiatku MPK: 27.04.2022
Dátum konca MPK: 10.05.2022
Dátum ukončenia procesu: 27.05.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 27.01.2022
Ukončenie štádia: 28.01.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.01.2022
Ukončenie štádia: 28.01.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 28.01.2022
Ukončenie štádia: 27.04.2022
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 27.04.2022
Ukončenie štádia: 11.05.2022
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 11.05.2022
Ukončenie štádia: 27.05.2022