LPEU/2022/469 COM(2022)394 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Európskom výbore pre vypracovanie noriem v oblasti vnútrozemskej plavby a v Ústrednej komisii pre plavbu na Rýne, pokiaľ ide o prijatie noriem v oblasti vnútrozemskej plavby

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)394
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/469
Dátum ukončenia procesu: 02.09.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 11.08.2022
Ukončenie štádia: 11.08.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.08.2022
Ukončenie štádia: 17.08.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 17.08.2022
Ukončenie štádia: 02.09.2022