LPEU/2022/468 COM(2022)393 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o zaobchádzaní s kapitálom centrálnej protistrany v nástroji odpísania a konverzie na základe nariadenia (EÚ) 2021/23

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)393
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: NBS (Národná banka Slovenska)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/468

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 10.08.2022
Ukončenie štádia: 10.08.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.08.2022
Ukončenie štádia: 17.08.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 17.08.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 17.08.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)