LPEU/2022/466 COM(2022)391 Návrh ODPORÚČANIE RADY o hlavných zásadách zhodnocovania vedomostí

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)391
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/466
Dátum ukončenia procesu: 21.09.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 09.08.2022
Ukončenie štádia: 10.08.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.08.2022
Ukončenie štádia: 17.08.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 17.08.2022
Ukončenie štádia: 09.09.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 20.09.2022
Ukončenie štádia: 21.09.2022