LPEU/2022/465 COM(2022)388 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Správa za roky 2015 – 2020 o finančnej situácii systému poistenia v nezamestnanosti v prospech bývalých dočasných alebo zmluvných zamestnancov a akreditovaných asistentov poslancov, ktorí sú nezamestnaní po skončení služobného pomeru v niektorej inštitúcii Európskej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)388
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/465
Dátum ukončenia procesu: 25.08.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.08.2022
Ukončenie štádia: 08.08.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.08.2022
Ukončenie štádia: 08.08.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 08.08.2022
Ukončenie štádia: 25.08.2022