LPEU/2022/463 COM(2022)385 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o realizácii Európskeho energetického programu pre oživenie a Európskeho fondu pre energetickú efektívnosť

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)385
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/463
Dátum ukončenia procesu: 13.09.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.08.2022
Ukončenie štádia: 05.08.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.08.2022
Ukončenie štádia: 05.08.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 05.08.2022
Ukončenie štádia: 13.09.2022