LPEU/2022/462 COM(2022)389 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Výročná správa o činnostiach Európskej únie v oblasti výskumu a technického rozvoja a monitorovaní programov Horizont Európa a Horizont 2020 v roku 2021

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)389
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/462
Dátum ukončenia procesu: 17.08.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.08.2022
Ukončenie štádia: 05.08.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.08.2022
Ukončenie štádia: 05.08.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 05.08.2022
Ukončenie štádia: 17.08.2022