LPEU/2022/457 COM(2022)354 Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise v mene Európskej únie Rámcovej dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Malajzie na strane druhej

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)354
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/457
Dátum ukončenia procesu: 25.08.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 01.08.2022
Ukončenie štádia: 01.08.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 01.08.2022
Ukončenie štádia: 02.08.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 02.08.2022
Ukončenie štádia: 25.08.2022