LPEU/2022/455 COM(2022)366 SPRÁVA KOMISIE VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2021 O UPLATŇOVANÍ ZÁSAD SUBSIDIARITY A PROPORCIONALITY A O VZŤAHOCH S NÁRODNÝMI PARLAMENTMI

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)366
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/455
Dátum ukončenia procesu: 25.08.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 01.08.2022
Ukončenie štádia: 08.08.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.08.2022
Ukončenie štádia: 08.08.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 08.08.2022
Ukončenie štádia: 25.08.2022