LPEU/2022/451 COM(2022)386 SPRÁVA KOMISIE RADE o vykonávaní nariadenia (EÚ) 2020/521, ktorým sa aktivuje núdzová podpora na financovanie výdavkov potrebných na riešenie pandémie COVID-19

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)386
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/451

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.07.2022
Ukončenie štádia: 28.07.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.07.2022
Ukončenie štádia: 02.08.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 02.08.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)