LPEU/2022/450 *COM(2022)358 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o technickej uskutočniteľnosti ďalšieho znižovania emisií lodných hnacích motorov, zavedenia požiadaviek na výparné emisie a o vplyve projektových kategórií plavidiel na informovanie spotrebiteľov a na výrobcov, ako je stanovené v článku 52 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/53/EÚ z 20. novembra 2013 o rekreačných plavidlách a vodných skútroch a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/25/ES

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)358
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Spolugestor: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia:
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/450

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.07.2022
Ukončenie štádia: 28.07.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.07.2022
Ukončenie štádia: 28.07.2022
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.07.2022
Ukončenie štádia: 28.07.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.07.2022
Ukončenie štádia: 29.07.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 29.07.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 29.07.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 29.07.2022
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)