LPEU/2022/447 COM(2022)355 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 453/2008 o štvrťročnej štatistike o voľných pracovných miestach v Spoločenstve

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)355
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/447
Dátum ukončenia procesu: 09.11.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 26.07.2022
Ukončenie štádia: 27.07.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 27.07.2022
Ukončenie štádia: 29.07.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 29.07.2022
Ukončenie štádia: 09.11.2023