LPEU/2022/443 COM(2022)362 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú osobitné ustanovenia pre programy spolupráce na roky 2014 – 2020 podporované z nástroja európskeho susedstva a v rámci cieľa Európska územná...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)362
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/443
Dátum ukončenia procesu: 26.08.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.07.2022
Ukončenie štádia: 09.08.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.08.2022
Ukončenie štádia: 12.08.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 26.08.2022
Ukončenie štádia: 26.08.2022