LPEU/2022/441 COM(2022)360 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Úspora plynu pre bezpečnú zimu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)360
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/441
Dátum ukončenia procesu: 05.09.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.07.2022
Ukončenie štádia: 22.08.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.08.2022
Ukončenie štádia: 22.08.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 22.08.2022
Ukončenie štádia: 05.09.2022