LPEU/2022/44 COM(2022)25 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie (EGF/2022/000 TA 2022 – Technická pomoc na podnet Komisie)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)25
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/44
Dátum ukončenia procesu: 09.02.2022

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 26.01.2022
Ukončenie štádia: 26.01.2022
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 31.01.2022
Ukončenie štádia: 01.02.2022
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 01.02.2022
Ukončenie štádia: 09.02.2022